U bent hier:

afdruk

Identification de la société
Société : SAS LA CHENELIERE
Siège social : 587, route d’Aubiet – 32270 MARSAN
Siret 52500489100012
Siren 525004891
Code Naf : 5530Z
Directrice de la publication : Sylvie Piraux
Conception et réalisation : INAXEL / Camping Aramis

Hébergement
Société INAXEL – 51, rue Charles Nungesser – 34130 MAUGUIO
Tél : 04 67 17 30 80
email : contact@inaxel.com

Photographies
Toutes les images présentes sur ce site web sont soumises à un copyright.

Informations nominatives
Iedereen heeft recht op toegang, wijziging, rechtzetting en de hen betreffende gegevens (artikel 34 van de wet "en vrijheid" van 6 januari 1978) te verwijderen. Om dit recht uit te oefenen kunt u contact opnemen met de Camping Aramis waarvan de gegevens hierboven vermeld.

intellectueel eigendom
Deze site is onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectueel eigendom.
Reproductie van alle of een deel van deze website in elektronische of papieren vorm (met inbegrip van downloadbare documenten) is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de directeur van de publicatie.

Hypertext links naar andere sites
De site kan links bevatten naar andere sites.
Camping Aramis kan verantwoordelijk zijn voor de lay-out of inhoud die op of verkregen via deze sites worden gehouden.

Verantwoordelijkheden van Camping Aramis
Camping Aramis aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden of onvolledigheden in de informatie op haar website.
Camping Aramis aansprakelijk worden gesteld voor problemen bij de toegang tot de site of voor enigerlei mededeling mislukking.

toepasselijk recht
Deze voorwaarden worden beheerst door het Franse recht.
De Franse rechter is bij uitsluiting bevoegd inzake elk geschil die direct of indirect betrekking hebben op toegang tot deze site of het gebruik ervan.